PSİKO-SOSYAL HİZMET PROGRAMLARININ AMACI

  Hükümlü-tutuklunun bireysel özelliklerini, fiziksel, ruhsal, zihinsel gelişimi, geçmişi, suçluluk nedenleri, sosyal gelişim ve beklentilerini, hapis cezasının süresini, tahliyesinden sonraki beklentilerini dikkate alarak toplum hayatına ve hukuk kurallarına uygun hareket eden, üreten bir birey olarak yaşamını sürdürmesini sağlayacak, bireysel ihtiyaçlarına uygun bir biçimde iyileştirme programları hazırlamak ve uygulamaktır.

  Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan tüm hükümlülerle; bu amaç doğrultusunda faaliyetler yürütülmektedir.

FAALİYETLER

1-TANIMA FAALİYETLERİ

  Açık Ceza İnfaz Kurumumuza yeni gelen hükümlüler ile görüşme yapılarak YARDM Araştırma Değerlendirme Formu düzenlenmekte, hükümlü her türlü sosyal ve fiziksel ortamda gözlem-görüşmeye alınarak fiziksel, zihinsel ve duygusal özellikleri, ümit ve beklentileri, ilgi ve yetenekleri, benlik tasarımı, çevresindeki kişilerle iletişimi, suçu karşısında ki tutumu, vb. konularda tanınmaya çalışılmaktadır.

  Gerekli görüldüğünde gözlem-görüşmenin yanı sıra psikolojik test, ölçek ve envanterlerden yararlanılmaktadır.

2-TANITMA FAALİYETLERİ

  Bu aşamada hükümlüye Psiko-Sosyal Hizmet Birimi tanıtılmakta, yararlanabileceği psikolojik hizmet faaliyetleri, kurumun fiziksel-sosyal yapısı, iş atölyeleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, Disiplin Kurulu ve İdare ve Gözlem Kurulunun işleyişi, hükümlülerin izinleri hakkında bilgi verilmektedir.

3-YÖNLENDİRME FAALİYETLERİ

  Görüşme yapılan hükümlünün sorunu ile ilgili iletişim kurulması gereken birim (Müdürlük, eğitim, sağlık, infaz, başmemurluk vb. ) veya kurumla ( Hastane,Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Üniversiteler, İş-Kur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, vb.) iletişime geçilerek gerekli destek sağlanmaktadır.

4 -BİREYSEL GÖRÜŞMELER

  Psiko-Sosyal Hizmet Biriminde 1 Psikolog ve 1 İnfaz ve Koruma Memuru görev yapmaktadır. Birime ait bağımsız bir oda mevcut olup, görüşmeler Psiko – Sosyal Servis Bürosunda yapılmaktadır. Başvurular dilekçe usulüne göre (gönüllülük esası) yapılmaktadır. Bunun yanı sıra kurum hekimi, idareciler, atölye şefleri ve gözetim personelinin tespit ettiği, problemi olduğu veya olabileceği konusunda gözlemleri bulunan hükümlüler hakkında bilgi verildiğinde ilgili kişilerle görüşmeler yapılmaktadır.

  Kurumda bulunan hükümlülerden, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 72/7. Maddesi gereği, rehber olarak görevlendirildiğim kişilerle, rehberlik hizmetlerine, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 77. Maddesine istinaden istenen değerlendirme raporu düzenlenmesine ve kurumda bulunan hükümlülerden iş yurtları faaliyetlerinden yararlanacak olan hükümlülere, Psiko-Sosyal Hizmet Servisi değerlendirme raporu düzenlenmesine yönelik bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

  Günlük görüşmeler yürütmenin yanı sıra; gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra, bireysel görüşmeye alınan kişilerle düzenli görüşmeler yürütülmektedir

  Kuruma yeni gelen hükümlülere doldurulan; Araştırma Değerlendirme Formu sonucunda düzenlenen, YARDM ARDEF; Hükümlü Genel Risk ve İhtiyaç Raporuna göre; müdahale programı oluşturulmakta ve bireysel müdahale uygulanmasına yönelik görüşmeler yapılmaktadır.

5 - AİLEYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

  Özellikle hükümlülerle yapılan çalışmalarda, infaz süresi içinde ve sonrasında aile bütünlüğünün sağlanması ve korunması, sorunların çözülmesi, psikolojik destek sağlamak için, hükümlüyle aile bireyleri arasında ki bağın güçlenmesine var olan yada olabileceği düşünülen problemlerin çözümünde ilgili kişilerle (anne, baba,eş, çocuklarla vb.) yüz yüze, bu sağlanmazsa iletişim araçlarından faydalanarak görüşmeler yapılmaktadır.

  Kurumumuzda buluna hükümlülerin ekonomik sıkıntı çeken ailelerine ve eğitimlerine devam eden çocuklarına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından, gerekli yönlendirme yapılarak yardım alabilmelerine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

  Kurumumuzda bulunan hükümlülerin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yetiştirme yurtlarında kalan çocuklarıyla görüşebilmeleri ve iletişimlerinin sağlanması için gerekli irtibata geçilmekte ve ilgili protokol çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

6 -GRUP ÇALIŞMASI FAALİYETLERİ

  Kurumda bulunan hükümlülerle özellikle tahliye sonrası yaşantıları, beklentileri ve sosyal yaşama döndükten sonra karşılaşabileceği sorunları konularında çalışmalar yürütülmektedir.Grup çalışmaları, Psikolojik Müdahale Programlarından;

- Öfke Kontrolü Programı

- Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişimi Programı

periyodik aralıklarla uygulanmaktadır.

8-PERSONELE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Psiko-Sosyal Hizmet Servisinde, infaz kurumu personeline de gerektiğinde, eşi, çocukları ve yakın aile çevresine yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kurum personeliyle talep ettiklerinde bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

 

 

 

RESMİ KURUMLAR

Anayasa MahkemesiYargıtayDanıştay HSYK Adalet BakanlığıUYAPTürkiye
Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 28.09.2017] - Webmaster : Aziz PEHLİVAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.